• Witamy na forum Winkulii!
  • Życzymy miłego pobytu :)
  • Wszelkie problemy z forum proszę zgłaszać administracji
  • Trwają prace na forum!
Witaj! Logowanie Rejestracja


Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Tytuł: Podpisanie traktatu z Królestwem Turetii
#1
W Zamku Królewskim od wczoraj trwały intensywne rozmowy, przerywane tylko posiłkami w zacisznej komnacie, do której dostęp miały tylko najbardziej zaufane osoby. Trwały obrady nad kolejnymi krokami w relacjach pomiędzy Winkulią i Turetią, które zakończyły się sukcesem. W ciągu kilkugodzinnych rozmów udało się wypracować treść traktatu pomiędzy oboma państwami. Niebawem miała odbyć się drobna uroczystość podpisania traktatu, po której razem z sukcesem dyplomatycznym oraz drobnym upominkiem, który właśnie leciał z Zanahorii, delegacja Królestwa miała opuścić Związek Winkulijski.

- Przełom związany z podpisaniem traktatu z pewnością zaowocuje kolejnymi sukcesami. Cieszę się, że udało się podpisać ten traktat, a także bardzo przyjemnie było mi współpracować nad nim z JE Elżbietą Zieniewską, Kanclerz Dworu Królestwa Turetii. Jestem pewny, że najbliższe miesiące przyniosą szerszą współpracę pomędzy naszymi państwami, która zaowocuje interesującymi inicjatywami. Tym samym oddaję głos JE, po czym traktat zostanie podpisany.

[Obrazek: 99527777916551826.png]
 
Odpowiedz
#2
- Na samym początku dziękuję Waszej Królewskiej Mości za tak silną chęć nawiązania współpracy.  Dzisiejsze wydarzenie z pewnością jest przełomem w relacjach Turetia-Winkulia. Mam wielką nadzieję, że traktat ten dopiero będzie początkiem współpracy naszych narodów.
 
Odpowiedz
#3
Alfred podszedł ponownie do mównicy, na której leżał już sporządzony traktat. Złożył na nim podpis, po czym poprosił o to samo JE Elżbietę.
[Obrazek: 99527777916551826.png]
 
Odpowiedz
#4
Elżbieta podeszła do mównicy, po czym w imieniu Króla Kazimierza złożyła podpis. 
 
Odpowiedz
#5
Cytat:


Traktat o uznaniu i nawiązaniu stosunków  dyplomatycznych między Królestwem Turetii a  Związkiem WinkulijskmZawartym w Kanugardzie, dn. 07.05.2022


Wysokie Układające się Strony:Jej Ekscelencja Elżbieta Zienewska
Kanclerz Dworu Królestwa Turetii
W imieniu Jego Królewskiej Mości           
Kazimierza Sakowicza i Królestwa Turetii

                                    oraz

Jego Królewska Mość Alfred Fabian von Tehen-Dzek
w imieniu własnym i Związku Winkulijskiego

zawierają Traktat o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych:

Art. 1.
1. Wysokie Układające się Strony niniejszym uznają się wzajemnie za suwerenne państwa i podmioty prawa międzynarodowego.
2. Wysokie Układające się Strony wyrzekają się we wzajemnych kontaktach używania jakiejkolwiek przemocy.

Art. 2.
1. Wysokie Układające się Strony zawierają stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów.
2. Wysokie Układające się Strony dopuszczają istnienie placówek dyplomatycznych Królestwa Turetii w Związku Winkulijskim oraz Związku Winkulijskiego w Królestwie Turetii.

Art. 3.
Ust. 1. Wysoka Układająca się Strona wysyłająca swojego przedstawiciela obowiązana jest uprzednio wstąpić o agrément dla kandydata na ambasadora.
Zasada ta nie dotyczy sytuacji, gdy jedną z Wysokich Układających się Stron reprezentuje bezpośrednio głowa państwa lub minister właściwy do spraw zagranicznych.

Art. 4.
1. Ambasadorowi przysługuje immunitet na terenie państwa przyjmującego.
2. W ramach immunitetu, na terenie państwa przyjmującego, ambasador:
a) nie podlega jurysdykcji prawnej państwa przyjmującego;
b) korzysta ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego;
c) korzysta z prawa do reprezentowania interesów państwa wysyłającego, w sposób uznany przez nich za właściwy;
d) nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.
e) ma zagwarantowaną wolność osobistą i nietykalność

Art. 5.
1. Ambasador może zrzec się immunitetu.
2. Wydalenie ambasadora z państwa przyjmującego następuje poprzez uznanie go za persona non grata.
3. W przypadku wydalenia ambasadora państwo przyjmujące zobowiązuje się do złożenia wyjaśnień i przedstawienia powodu wydalenia ambasadora państwa wysyłającego.
4. W przypadku poddania pod wątpliwość uczciwości lub rzetelności ambasadora, państwo wysyłające ma obowiązek wszczęcia śledztwa wyjaśniającego.

Art. 6.
Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków, w szczególności w sferach kultury, nauki i gospodarki.

Art. 7.
1. Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy traktat.
2. W przypadku wypowiedzenia niniejszego traktatu traci on swoją moc z upływem trzeciego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia traktatu drugiej stronie.

Art. 8.
Traktat niniejszy wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez Wysokie Układające się Strony.
PODPIS KANCLERZA DWORU KRÓLESTWA TURETII
[Obrazek: hkDn1gn_d.webp?maxwidth=640&shape=thumb&fidelity=medium]

PODPIS KRÓLA ZWIĄZKU WINKULIJSKIEGO


 [Obrazek: 99527777916551826.png]
 
Odpowiedz
#6
Po podpisaniu traktatu przedstawiciele obu państw wymienili się uprzejmościami. Sporządzony w dwóch egzemplarzach - jeden dla Królestwa Turetii i drugi dla Związku Winkulijskiego - traktat został podpisany. Można uznać to za sukces w relacjach turetyjsko-winkulijskich. Tuż przed powrotem JE Elżbiety Zieniewskiej JKM Alfred przekazał na ręce obraz przedstawiający krajobraz Związku Winkulijskiego, na pamiątkę dzisiejszej wizyty.

[Obrazek: 99768566332522588_t.png]

[Obrazek: 99768566332522589_t.png]
[Obrazek: 99527777916551826.png]
 
Odpowiedz
#7
„Piaski Siyah" to przepiękne dzieło malarza Mehmeda Al-Turbana.
 
Odpowiedz
  


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości